brandblussers-emmen

Startbewijs.nl

  Brandblussers-emmen
Zondag, 26 maart 2017 

Advertenties

Advertenties

Bezoek ook eens

- Echt Gratis Dating

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS EMMEN


BRANDBLUSSERS EMMEN

Brandblussers Emmen. In Emmen brandblusserscontrole en levering van nieuwe brandblussers. Een gebouw brand kan schade en tevens slachtoffers tot nadelig gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en om snel naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met volledig erkende en goedkoopste brandblussers.

ID BORD POEDERBLUSSERS


ID BORD POEDERBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Poederblussers pictogram brandblussers. Naast de verplichte vierkante rode pictogrammen voor draagbare brandblussers en de vaste brandslanghaspels zijn er ook deze handige ID pictogrammen voor brandblussers en vaste brandslanghaspels te koop. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Twee liter schuimblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser een uitermate geschikte brandblusser voor in huis, winkels, kantoren, magazijn, boot, schuur, camper, enz.

STICHTING SALVAGE


STICHTING SALVAGE

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS


MILIEUKEUR BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

Brandklasse A geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor blussen op vaste stoffen als hout, papier, textiel.
 

BRANDBLUSSERS EMMEN | AANBOD - CONTROLE

Brandblussers Emmen. Brandblussers Emmen aanbod en controle. Brandblussers Emmen voor gebouwen, winkels, bedrijven, enz. Door het inzetten van de juiste brandblussers is grote brandschade te voorkomen. Moet u op last van de brandweer of verzekering brandblussers vervangen ? Wij bieden de goedkoopste brandblussers van prima kwaliteit. De blusapparaten welke wij leveren zijn schuimblussers, CO2 brandblussers, poederblussers, vorstbestendige brandblussers en keuken brandblussers. Verzekeringen eisen brandblussers. In verzekeringen staat vermeldt welke brandblussers zijn vereist. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase twee zijn de brandblussers voorschriften voor vereiste brandblussers in gebouwen uit de verordening naar landelijke regelgeving overgeheveld. Fase twee van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installatie technische en gebruik technische eisen. Brandblussers zijn voor de brandbeveiliging in gebouwen onmisbaar. 85% van branden in gebouwen wordt met een brandblusser geblust. Controle brandblussers tegen laagste prijs. Welke brandblussers en hoeveel brandblussers u nodig heeft is afhankelijk van meerdere factoren. Risico op brand, bouwaard van het pand, wat is het beste blusmiddel ? Ook welke eisen de overheid aan brandblussers stelt ? Welke brandblussers overheid voorschriften ? De overheid eist in gebouwen, bedrijven, winkels, brandblussers met 6 liter of 6 kilo inhoud. Schuimblussers veroorzaken de minste schade. Zowel tijdens als na het blussen met een schuimblusser. Voor bedrijven en winkels, geldt volgens wettelijke voorschriften dat Co2 brandblussers en brandblussers met minder inhoud dan 6 liter schuim of 6 kilo poeder enkel ter aanvulling mogen dienen. Heeft u vragen over brandblussers, brandslanghaspels, blusstoffen, brandklassen of overige neem dan gerust contact op. Prijzen voor onderhoud brandblussers Emmen incl. voorrijden. Wilt u advies over brandblussers of brandblussers offerte dan zijn we u voordelig van dienst.

CO2 BRANDBLUSSER 2 KG


CO2 BRANDBLUSSER 2 KG

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Co2 brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. CO2 brandblussers zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in elektrische apparaten. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een groot voordeel van Co2 brandblussers is dat Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers bij machines, elektrische apparaten en installaties geplaatst.

BRANDBLUSSERSCONTROLE


BRANDBLUSSERSCONTROLE

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

BORD BRANDBLUSSERS


BORD BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Pictogram brandblusser nabij. Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Sproeischuim brandblusser 6 liter. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

ID BORD SCHUIMBLUSSERS


ID BORD SCHUIMBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

MONTAGE BLUSAPPARATEN


MONTAGE BLUSAPPARATEN

BRANDBLUSSERS OP 1.20 METER VANAF DE VLOER

CE OP BLUSAPPARATEN


CE OP BLUSAPPARATEN

-BRANDBLUSSERS EMMEN- De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Automatische brandblussers zijn geschikt voor automatische brandblussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

Brandklasse B geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

CO2 BRANDBLUSSER 5 KG


CO2 BRANDBLUSSER 5 KG

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Computerruimte brandblusser. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektrabranden in apparaten, machines en installaties.

ID BORD CO2 BLUSSERS


ID BORD CO2 BLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Co2 brandblussers gebruik bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BORD BRANDSLANGHASPEL


BORD BRANDSLANGHASPEL

--BRANDHASPELS EMMEN-- Bord brandslanghaspel in uw nabijheid. Brandslanghaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID BORD BRANDHASPELS


ID BORD BRANDHASPELS

--BRANDHASPELS EMMEN-- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

--BRANDHASPELS EMMEN-- Brandslanghaspels 20, 25, 30 meter. Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Poederblusser 6 kilogram. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur + de kans op herontsteking van de brand.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

Brandklasse F geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen op zeer hete oliŽn en vetten ( frituurpan ).

BRANDBLUSSER VOOR THUIS


BRANDBLUSSER VOOR THUIS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Spray brandblussers zijn zeer duurzaam want de aluminium bus en blusstof zijn recyclebaar. De blusstof is zelfs ongevaarlijk en daardoor heel geschikt om personen te blussen. Dit kan vanaf een redelijke afstand omdat de worpafstand ongeveer 3.50 meter is. Iedereen kan de sprayblusser zonder instructie of cursus gebruiken. Spray, de beste brandblusser voor in huis, op kantoor, keuken, enz.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

BRANDBLUSSERS KEUREN


BRANDBLUSSERS KEUREN

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Hoeveel brandblussers heb ik nodig ? Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

ID BORD VETBLUSSERS


ID BORD VETBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Halon brandblussers. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brandbeveiliging systemen in Nederland en BelgiŽ verboden, zij het met enkele uitzonderingen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor difluormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtrifluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties.

SPUITBUS BRANDBLUSSERS


SPUITBUS BRANDBLUSSERS

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Spray brandblussers voor in huis, kantoor, auto, caravan, boot. Geschikt voor het blussen van een beginbrand. Schuim spuitbus brandblussers blussen een brand in seconden. Spray brandblussers zijn lichtgewicht brandblussers en overal te monteren. Schuim spuitbus brandblussers werken net als alle andere spray spuitbussen. Dop verwijderen en blussen. Met ŤŤn hand te bedienen.

BRANDBEVEILIGING LOGBOEK


BRANDBEVEILIGING LOGBOEK

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDBLUSSERS | NEN


BRANDBLUSSERS | NEN

-BRANDBLUSSERS EMMEN-

LICHTGEWICHT BLUSSER


LICHTGEWICHT BLUSSER

-BRANDBLUSSERS EMMEN- Spray brandblussers in spuitbus zijn lichtgewicht brandblussers. Hierdoor zijn spray brandblussers overal te gebruiken. U kunt spray brandblussers kopen voor in uw auto, huis, boot, caravan, camper, kantoor, winkel, enz.

BRANDBLUSSERS BESTELLEN


BRANDBLUSSERS BESTELLEN

-BRANDBLUSSERS EMMEN-
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 42
 Links 158
Door brandblussers-emmen i.s.m startbewijs.nl